EVA

Bestyrelse

Danmarks Evalueringsinstitut ledes af en bestyrelse, der består af en formand og otte bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmerne deltager i bestyrelsens arbejde som privatpersoner. Bestyrelsen beskikkes for en treårig periode.

Formanden er udpeget af undervisningsministeren. Kulturministeren samt ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold indstiller også hver et medlem til EVA's bestyrelse. Bestyrelsens øvrige medlemmer bliver indstillet af uddannelsessektorens forskellige råd. Endvidere udpeger bestyrelsen et medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise.

Opgaver

Bestyrelsen udnævner EVA's direktør og mødes med EVA's ledelse fem gange årligt. På møderne drøfter og kommenterer bestyrelsen EVA’s projektbeskrivelser og produkter.

Bestyrelsen bidrager til EVA’s strategiarbejde og godkender desuden EVA’s handlingsplan, budget og regnskab.

Bestyrelsesmedlemmer fra januar 2018

EVA's bestyrelse er pr. 1. januar 2018:

  • Linda Nielsen, formand, professor ved Københavns Universitet. Udpeget af undervisningsministeren.
  • Bente Sorgenfrey, formand for FTF. Indstillet af Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.
  • Rasmus Dahl, konsulent i DI. Indstillet af Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.
  • Anders Vind, konsulent i LO. Indstillet af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse.
  • Astrid Elbek, udviklingsleder på Det Jyske Musikkonservatorium. Indstilletaf kulturministeren.
  • Jan Henriksen, børne- og ungedirektør (dagtilbud- og skoleområdet) i Middelfart Kommune og formand for Børne- og Kulturchefforeningens bestyrelse. Indstillet af børne- og socialministeren.
  • Vakant. Indstillet af Rådet for Børns Læring.
  • Vakant. Indstillet af Rådet for Ungdomsuddannelser.

Yderligere udpeger EVA’s bestyrelse et medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise på bestyrelsens første møde i 2018 .

Bestyrelsens opgaver er fastlagt i lov om Danmarks Evalueringsinstitut