EVA

Bestyrelse

Danmarks Evalueringsinstitut ledes af en bestyrelse, der består af en formand og otte bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmerne deltager i bestyrelsens arbejde som privatpersoner. Bestyrelsen beskikkes for en treårig periode.

Formanden er udpeget af undervisningsministeren. Kulturministeren samt ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold indstiller også hver et medlem til EVA's bestyrelse. Bestyrelsens øvrige medlemmer bliver indstillet af uddannelsessektorens forskellige råd. Endvidere udpeger bestyrelsen et medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise.

Opgaver

Bestyrelsen udnævner EVA's direktør og mødes med EVA's ledelse fem gange årligt. På møderne drøfter og kommenterer bestyrelsen EVA’s projektbeskrivelser og produkter.

Bestyrelsen bidrager til EVA’s strategiarbejde og godkender desuden EVA’s handlingsplan, budget og regnskab.

Bestyrelsesmedlemmer fra januar 2018

EVA's bestyrelse er pr. 1. januar 2018:

 • Linda Nielsen, formand for EVA's bestyrelse, professor ved Københavns Universitet. Udpeget af undervisningsministeren.
 • Bente Sorgenfrey, næstformand i EVA's bestyrelse, formand for FTF. Indstillet af Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.
 • Rasmus Dahl, konsulent i DI. Indstillet af Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.
 • Thomas Felland, uddannelsespolitisk konsulent, LO. Indstillet af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse.
 • Astrid Elbek, udviklingsleder på Det Jyske Musikkonservatorium. Indstilletaf kulturministeren.
 • Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring. Indstillet af Rådet for Børns Læring
 • Jakob Thulesen Dahl, rektor, Skanderborg Gymnasium. Indstillet af Danske Gymnasier, Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, Danske HF & VUC og VUC-bestyrelsesforeningen.
 • Gert Møller, forstander, Korsør ProduktionsHøjskole. Indstillet af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.
 • Inger Askehave, prorektor, Aalborg Universitet. Indstillet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 • Thomas Bredgaard, professor med særlige opgaver på Aalborg Universitet. Udpeget af EVA’s bestyrelse som medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise.
 • Indstillet af børne- og socialministeren: vakant.

Bestyrelsens opgaver er fastlagt i lov om Danmarks Evalueringsinstitut