EVA

Bestyrelse

Danmarks Evalueringsinstitut ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 10 bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmerne deltager i bestyrelsens arbejde som privatpersoner. Bestyrelsen beskikkes for en treårig periode.

Formanden er udpeget af undervisningsministeren. Kulturministeren, børne- og socialministeren samt uddannelses- og forskningsministeren indstiller også hver et medlem til EVA's bestyrelse. Bestyrelsens øvrige medlemmer bliver indstillet af uddannelsessektorens forskellige råd. Endvidere udpeger bestyrelsen et medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise.

Opgaver

Bestyrelsen udnævner EVA's direktør og mødes med EVA's ledelse fem gange årligt. På møderne drøfter og kommenterer bestyrelsen udmøntningen af temaer i EVA’s handlingsplan.

Bestyrelsen bidrager til EVA’s strategiarbejde og godkender desuden EVA’s handlingsplan, budget og regnskab.

Bestyrelsesmedlemmer i perioden 2018-2020

 • Linda Nielsen, formand for EVA's bestyrelse, professor ved Københavns Universitet. Udpeget af undervisningsministeren.
 • Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Indstillet af Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.
 • Thomas Felland, uddannelsespolitisk konsulent, FH. Indstillet af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse.
 • Astrid Elbek, udviklingsleder på Det Jyske Musikkonservatorium. Indstillet af Kulturministeriet.
 • Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring. Indstillet af Rådet for Børns Læring
 • Jakob Thulesen Dahl, rektor, Skanderborg Gymnasium. Indstillet af Danske Gymnasier, Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, Danske HF & VUC og VUC-bestyrelsesforeningen.
 • Inger Askehave, prorektor, Aalborg Universitet. Indstillet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 • Thomas Bredgaard, professor med særlige opgaver på Aalborg Universitet. Udpeget af EVA’s bestyrelse som medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise.
 • Andreas Rasch-Christensen, ph.d., forsknings- og udviklingschef, VIA. Indstillet af Børne- og Socialministeret.
 • Ron Amir, chefkonsulent, DI Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Indstillet af Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.
 • Louise Pihl, underdirektør, afdeling for Regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse (RAU), Dansk Byggeri. Indstillet af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.

Bestyrelsens opgaver er fastlagt i lov om Danmarks Evalueringsinstitut