Kursus

Bliv knivskarp til at evaluere med EVA

På dette kursus lærer du, hvordan I kan bruge evaluering som en kilde til viden, der reelt udvikler kvaliteten af jeres uddannelser eller dagtilbud. 

Kvalitet i uddannelser kommer ikke af sig selv. På dette kursus får du den mest brugbare viden om, hvordan du kan undersøge, hvad der virker. Du bliver i stand til at lave undersøgelser, som reelt udvikler kvaliteten i jeres ydelser.

Mød underviserne:

 • Andreas Hougaard er seniorkonsulent på EVA med over 10 års erfaring og har stået for adskillige kurser i evaluering. Han har desuden været formand for Dansk Evalueringsselskab.
 • Michael Andersen er chefkonsulent på EVA med mere end 20 års erfaring. Han er desuden medforfatter til bogen ”Evaluering - af læring, undervisning og uddannelse”, udgivet i 2018.

Det får du

Kurset er opbygget af et grundmodul og tre tilvalgsmoduler, så du kan sammensætte et kursus der matcher dine interesser og kompetencer. Som en del af kurset får du sparring på en evalueringsopgave fra din egen hverdag.    

Målgruppe

Kurset henvender sig især til dig, der arbejder i dagtilbuds- eller uddannelsessektoren, og som beskæftiger dig med evaluering. Du kan være kvalitetsansvarlig på en uddannelsesinstitution eller arbejde med evaluering af uddannelse, undervisning og læring i en kommune eller i staten. 

Kursusdatoer

Nye kursusdatoer er endnu ikke planlagt. Kontakt Andreas Hougaard for yderligere oplysninger.

 • Modul 1: Introduktion til evaluering (grundmodul)
 • Modul 2: Dataindsamlingsmetoder (tilvalg)
 • Modul 3: Undervisnings- og uddannelsesevaluering (tilvalg)
 • Modul 4: Virkningsevaluering (tilvalg) 

Praktisk information

 • Tilmelding: Når du tilmelder dig kurset, skal du vælge mindst ét tilvalgsmodul. Kurset koster 10.000 kr. ekskl. moms med ét tilvalgsmodul, 14.000 kr. med to og 17.000 kr. med tre tilvalgsmoduler. Prisen inkluderer morgenmad, frokost og øvrig forplejning.
 • Tid: 9-15.30
 • Sted: EVA, Østbanegade 55, 3. sal, 2100 København Ø.

Program for evalueringskurset

Modul 1: Introduktion til evaluering (grundmodul)

Du får en grundlæggende forståelse af evaluering og forskellige evalueringsformål, -modeller og designs, herunder anvendelses- og udviklingsorienteret evaluering.   

 • Hvad er evaluering, hvilke formål har evaluering, og hvad betyder det for måden man evaluerer på?
 • Hvilke evalueringsmodeller kan man bruge?
 • Hvilke elementer indgår i et evalueringsdesign?
 • Hvordan kan evaluator understøtte, at evalueringer bliver anvendt til udvikling af praksis?
 • Hvilke design understøtter evalueringsanvendelse?

Undervisere: Michael Andersen og Andreas Hougaard, EVA.

Modul 2: Dataindsamlingsmetoder (tilvalg)

Du får et overblik over de dataindsamlingsmetoder, som kan indgå i en evaluering, så du kan vælge de rigtige metoder til formålet og redskaber til at sikre kvaliteten af dataindsamling og -analyse.

 • Hvilke dataindsamlingsmetoder kan besvare hvilke spørgsmål?
 • Hvad er styrker og svagheder ved kvalitative metoder, kvantitative metoder og kombinationer (mixed methods)?
 • Hvad kendetegner den gode spørgeskema- og interviewundersøgelse – fra design til analyse?
 • Hvordan konstruere jeg et spørgeskema og en interviewguide?
 • Hvordan udvælger jeg de rigtige cases og svarpersoner til min evaluering?

Underviser: Andreas Pihl Kjærsgård.

Modul 3: Undervisnings- og uddannelsesevaluering (tilvalg)

Du introduceres til forskellige tilgange til og eksempler på undervisnings- og uddannelsesevaluering set fra et underviser- og et organisationsperspektiv.

 • Hvordan kan man evaluere undervisning i forskellige formater og med forskellige perspektiver, herunder forholdet mellem evaluering af læring og evaluering af undervisning? 
 • Hvad er uddannelsesevaluering?
 • Hvilke tilgange og evalueringsmetoder anvendes til uddannelsesevaluering, og hvilke forståelser af god uddannelse gør sig gældende på uddannelsesområdet? 
 • Hvordan skabes en god kultur for arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning og uddannelse i organisationen?

Undervisere: Michael Andersen og Andreas Hougaard, EVA.

Modul 4: Virkningsevaluering (tilvalg)

Du får indblik i forskellige tilgange til at evaluere effekter af programmer og indsatser. Desuden får du en grundig træning i at opstille en indsatsteori og i, hvordan den kan bruges til virkningsevaluering af indsatser.

 • Hvordan evaluerer du effekten af dine indsatser?
 • Hvilke designs skal du bruge for at få viden om processer og resultater?
 • Hvordan gennemføres en virkningsevaluering?
 • Hvordan opstiller man en indsatsteori?
 • Hvilke udfordringer er forbundet med virkningsevaluering?

Underviser: Andreas Hougaard, EVA.

Tilmelding

Når vi igen har fastlagt kursusdatoer, vil du nederst på siden kunne finde en tilmeldingsformular.

Kontakt Andreas Hougaard på anh@eva.dk, hvis du har spørgsmål til kurset.

Afmelding

Tilmelding til EVA's kurser er bindende. Bliver du forhindret i at deltage, skal afbud ske senest 1 måned før, hvis du skal have pengene refunderet. Meld fra kurser via mail til eva@eva.dk. EVA forbeholder sig ret til at aflyse kurser og moduler, hvis der er for få tilmeldte. Aflysning af kurser eller moduler vil blive oplyst til evt. deltagere senest 14 dage før planlagt kursusafholdelse. Aflyser EVA kurset eller et modul, refunderer vi naturligvis din betaling.