Kursus

Bliv knivskarp til at evaluere med EVA

Kvalitet i uddannelser og dagtilbud kommer ikke af sig selv. Med et kursus fra EVA bliver jeres medarbejdere skarpe på, hvordan I kan bruge evaluering som en kilde til viden, der reelt udvikler kvaliteten af jeres uddannelser eller dagtilbud.

Kurset afholdes for organisationer, der har en større gruppe medarbejdere, som beskæftiger sig med evaluering, særligt indenfor dagtilbuds- eller uddannelsessektoren. Vi sammensætter et kursus, der passer til jeres ønsker og behov, og som tager højde for jeres hverdag. Som en del af kurset kan I også få sparring på en konkret evalueringsopgave.

Mød underviserne:

 • Andreas Hougaard er seniorkonsulent på EVA med over 10 års erfaring og har stået for adskillige kurser i evaluering. Han har desuden været formand for Dansk Evalueringsselskab.
 • Michael Andersen er chefkonsulent på EVA med mere end 20 års erfaring. Han er desuden medforfatter til bogen ”Evaluering - af læring, undervisning og uddannelse”, udgivet i 2018.
 • Andreas Pihl Kjærsgård er konsulent på EVA med stor erfaring i at udvikle og afholde spørgeskemaworkshops både eksternt og internt på EVA. Han er desuden medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Surveyforskning.

Eksempel på et program for fire dages evalueringskursus:

Modul 1: Introduktion til evaluering

I får en grundlæggende forståelse af evaluering og forskellige evalueringsformål, -modeller og designs, herunder anvendelses- og udviklingsorienteret evaluering.   

 • Hvad er evaluering, hvilke formål har evaluering, og hvad betyder det for måden man evaluerer på?
 • Hvilke evalueringsmodeller kan man bruge?
 • Hvilke elementer indgår i et evalueringsdesign?
 • Hvordan kan evaluator understøtte, at evalueringer bliver anvendt til udvikling af praksis?
 • Hvilke design understøtter evalueringsanvendelse?

Modul 2: Dataindsamlingsmetoder

I får et overblik over de dataindsamlingsmetoder, som kan indgå i en evaluering, så I kan vælge de rigtige metoder til formålet og redskaber til at sikre kvaliteten af dataindsamling og -analyse.

 • Hvilke dataindsamlingsmetoder kan besvare hvilke spørgsmål?
 • Hvad er styrker og svagheder ved kvalitative metoder, kvantitative metoder og kombinationer (mixed methods)?
 • Hvad kendetegner den gode spørgeskema- og interviewundersøgelse – fra design til analyse?
 • Hvordan konstruere jeg et spørgeskema og en interviewguide?
 • Hvordan udvælger jeg de rigtige cases og svarpersoner til min evaluering?

Modul 3: Undervisnings- og uddannelsesevaluering

I introduceres til forskellige tilgange til og eksempler på undervisnings- og uddannelsesevaluering set fra et underviser- og et organisationsperspektiv.

 • Hvordan kan man evaluere undervisning i forskellige formater og med forskellige perspektiver, herunder forholdet mellem evaluering af læring og evaluering af undervisning? 
 • Hvad er uddannelsesevaluering?
 • Hvilke tilgange og evalueringsmetoder anvendes til uddannelsesevaluering, og hvilke forståelser af god uddannelse gør sig gældende på uddannelsesområdet? 
 • Hvordan skabes en god kultur for arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning og uddannelse i organisationen?

Modul 4: Virkningsevaluering

I får indblik i forskellige tilgange til at evaluere effekter af programmer og indsatser. Desuden får I en grundig træning i at opstille en indsatsteori og i, hvordan den kan bruges til virkningsevaluering af indsatser.

 • Hvordan evaluerer du effekten af dine indsatser?
 • Hvilke designs skal du bruge for at få viden om processer og resultater?
 • Hvordan gennemføres en virkningsevaluering?
 • Hvordan opstiller man en indsatsteori?
 • Hvilke udfordringer er forbundet med virkningsevaluering?