KURSUS

Book et kursus hos EVA - bliv knivskarp på at evaluere

01/02 2021

Kvalitet i uddannelser og dagtilbud kommer ikke af sig selv. Med et kursus fra EVA bliver jeres medarbejdere skarpe på, hvordan I kan bruge evaluering som en kilde til viden, der reelt udvikler kvaliteten af jeres uddannelser eller dagtilbud.

Har I brug for mere viden om god evalueringskultur, og hvordan evaluering kan understøtte praksisudvikling? Så kan I bestille et evalueringskursus fra EVA. Vi sammensætter kurset, så det passer til jeres ønsker og behov og tager højde for lige netop jeres hverdag. Som en del af kurset kan I også få sparring på en konkret evalueringsopgave.

På kurset vil I møde:

 • Michael Andersen
  Michael er chefkonsulent på EVA og har mere end 20 års erfaring med evalueringer på voksen- og efteruddannelsesområdet. Han er desuden medforfatter til bogen ”Evaluering - af læring, undervisning og uddannelse”, udgivet i 2018.
   
 • Andreas Hougaard 
  Andreas er seniorkonsulent på EVA med over 10 års erfaring, og han har stået for adskillige kurser i evaluering. Andreas har desuden været formand for Dansk Evalueringsselskab.
   
 • Andreas Pihl Kjærsgård
  Andreas er seniorkonsulent på EVA og ekspert i spørgeskemaundersøgelser. Han har desuden stor erfaring i at udvikle og afholde workshops om spørgeskemaer både eksternt og internt på EVA. Andreas er desuden medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Surveyforskning.

Kontakt

Vi tager altid udgangspunkt i jeres konkrete behov og situation. Ring eller skriv til områdechefen for det område, du beskæftiger dig med.

Eksempel på et program for fire dages evalueringskursus:

Modul 1: Introduktion til evaluering

På dette modul får I en grundlæggende introduktion til evaluering og forskellige evalueringsformål, -modeller og designs, herunder anvendelses- og udviklingsorienteret evaluering. 

Modulet giver jer bl.a. svar på spørgsmål om, hvilke evalueringsmetoder, der er relevante hvornår, hvilke elementer, der indgår i et evalueringsdesign og hvordan evaluator kan understøtte, at evalueringer bliver anvendt i praksis.

Modul 2: Dataindsamlingsmetoder

I får et overblik over de dataindsamlingsmetoder, som kan indgå i en evaluering, så I kan vælge de rigtige metoder og redskaber til formålet, og til at sikre kvaliteten af hhv. dataindsamling og -analyse.

På modulet får I bl.a. svar på, hvilke dataindsamlingsmetoder, der kan besvare hvilke spørgsmål, hvilke styrker og svagheder der er ved de forskellige metoder, og hvordan I udvælger de rigtige cases og svarpersoner til jeres evaluering.

Modul 3: Undervisnings- og uddannelsesevaluering

I introduceres til forskellige tilgange til og eksempler på undervisnings- og uddannelsesevaluering set fra et underviser- og organisationsperspektiv.
Modulet giver jer bl.a. svar på, hvordan I kan evaluere undervisning i forskellige formater og med forskellige perspektiver, og hvordan I kan skabe en god kultur for arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning og uddannelse i jeres organisation.

Modul 4: Virkningsevaluering

På dette modul får I indblik i forskellige tilgange til at evaluere effekter af programmer og indsatser. Desuden får I en grundig træning i at opstille en indsatsteori og i, hvordan den kan bruges til virkningsevaluering af indsatser.

I får på dette modul bl.a. svar på, hvordan I evaluerer effekten af jeres indsatser, hvordan I opstiller en indsatsteori og hvilke udfordringer I skal være opmærksomme på, når I udfører en virkningsevaluering.