Artikel

Christina Barfoed-Høj er ny direktør for Danmarks Evalueringsinstitut

01/07 2021

D. 1. september tiltrådte Christina Barfoed-Høj som ny direktør for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Her har hun indtaget det  nyindrettede direktør-kontor i EVA's nye lokaler i Holbæk. 

Christina Barfoed-Høj (51) kommer fra en stilling som vicedirektør i BUPL. Forud for dette har Christina Barfoed-Høj mangeårig erfaring som chef i flere ministerier, hvor hun har beskæftiget sig med børn og uddannelse, med fokus på bl.a. dagtilbud og international uddannelsespolitik. Hun kommer med en både dyb og bred faglig indsigt i mange af de områder, som EVA beskæftiger sig med, ligesom hun besidder stort kendskab til EVA’s rolle, opgaver og interessenter samt til præmisserne for samarbejdet med ikke mindst Børne- og Undervisningsministeriet. Christina Barfoed-Høj er uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet.

Formand for EVA’s bestyrelse Else Sommer udtaler om ansættelsen af Christina Barfoed-Høj:

”Jeg glæder mig meget til at samarbejde med Christina. EVA varetager opgaver, som er vigtige for udviklingen af landets dagtilbud, skoler og uddannelser, og Christina kommer med det helt rigtige match af erfaring, kompetencer og netværk til at kunne fortsætte, videreudvikle og styrke EVA’s rolle. EVA står foran en spændende og udfordrende tid, hvor vi både skal finde os til rette i Holbæk og have udtænkt, formuleret og implementeret en ny strategi – uden at tabe flyvehøjde. Jeg er sikker på, at Christina er den rette til at stå i spidsen for det arbejde.”

Christina Barfoed-Høj siger selv om sin ansættelse:

“EVA har en stor og betydende rolle, når der skal skabes god og anvendelig viden om dagtilbud, skole og uddannelser til politikere og praktikere. Det er den nuværende direktørs, ledelses og medarbejderes store fortjeneste. Jeg vil glæde mig til sammen med bestyrelsen at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af EVA, hvor en ny strategi skal udvikles og realiseres. Jeg ser i den forbindelse også frem til at være i tæt dialog om vidensbehov mv. med de mange samarbejdspartnere, politikere og praktikere, der er på området. Der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål og udfordringer på dagtilbuds- og uddannelsesområdet, vi skal prøve at finde mulige svar på.”