Power Point

14 hovedresultater af undersøgelse af pædagogisk praksis og faglig overbevisning

Få de 14  vigtigste pointer fra undersøgelsen "Pædagogisk praksis og faglig overbevisning" fremstillet på en overskuelig og kortfattet måde. Undersøgelsen ser på den faglige overbevisning og pædagogiske praksis  i daginstitutioner og i dagplejen, som det så ud, før lovgivningen om den styrkede pædagogiske læreplan trådte i kraft 1. juli 2018. Desuden sætter den fokus på evalueringspraksis, ledelse og tilsyn.

 

Udgivelsesår: 2020
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse