EVA undersøger

Årets Dagtilbud 2016

Børne- og Socialministeriet har i samarbejde med BUPL og FOA taget initiativ til prisen Årets Dagtilbud. Formålet med prisen er at hylde indsatsen i de danske dagtilbud.  

Vinderen af Årets dagtilbud 2016 er Eksperimentalinstitutionen.

Udvælgelsen af de nominerede dagtilbud  tager afsæt i tre kriterier, som medvirker til at skabe god kvalitet i dagtilbud. De tre kriterier er:

1) Læringsmiljø, dvs. at der tilrettelægges gode og trygge læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel og udvikling.

2) Børneperspektiver, dvs. at det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i et børneperspektiv, hvor børns aktive medvirken og nysgerrighed værdsættes, og alle børn oplever, at deres initiativer er betydningsfulde, så troen på dem selv bevares.

3) Børns relationer, dvs. at der er et stærkt fagligt blik for børns relationer til andre børn og voksne.

EVA har i projektet bidraget med at udarbejde ansøgningsskema, gennemlæse og derefter udvælge ansøgninger, der indgik i udvælgelsespanelets overvejelser om nominerede, og vi har skrevet artikler om de nominerede dagtilbud.