NYHED

Årets Dagtilbud 2017 skal kåres

06/09 2017

Børne- og Socialministeriet uddeler også i 2017 sammen med Socialstyrelsen, BUPL og FOA prisen Årets Dagtilbud. Formålet med prisen er at hylde indsatsen i de danske dagtilbud.

Med prisen Årets dagtilbud fejres gode eksempler på dagtilbud med trygge læringsmiljøer, et tydeligt udgangspunkt i børneperspektiver og en stærk relationsdannelse, som er forankret i hverdagspraksissen. Der er åbent for at indstille daginstitutioner og dagplejer til prisen frem til 25. oktober 2017.

Hver dag gør pædagogisk personale over hele landet en kæmpe indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, udvikling og læring. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt. Prisen tildeles en daginstitution eller dagplejer, som har udmærket sig inden for årets tema, der i 2017 er ”Pædagogiske læringsmiljøer med inddragelse af børneperspektiv”.

EVA bidrager til prisen  med at  udarbejde forslag til indstillings- og vejledningsmateriale, at gennemlæse de indkomne indstillinger og identificere indstillinger, der kan indgå i fagudvalgets overvejelser om, hvilke dagtilbud, der nomineres. Hertil kommer besøg på de nominerede dagtilbud, udarbejdelse af artikler om de nominerede samt en artikel om tværgående perspektiver på baggrund af de indkomne ansøgninger.

Praktiske oplysninger

Der er åbent for indstillinger fra 1. september til 25. oktober 2017. Prisen uddeles i slutningen af året, og gode eksempler fra både vinderen og andre daginstitutioner og dagplejere vil blive videreformidlet til inspiration for alle.

Alle kan indstille et dagtilbud (dagpleje eller daginstitution) til Årets Dagtilbud, f.eks. forældre, personale, ledere eller andre, der har tilknytning eller kendskab til dagtilbuddet.