HÆFTE

Arbejdet med pædagogiske læreplaner - kort gennemgang

EVA har udarbejdet et hæfte med en kort gennemgang af de vigtigste resultater fra den landsdækkende evaluering af de pædagogiske læreplaner. Formålet er at give gode ideer til det videre arbejde med læreplaner. Hæftet bygger videre på inspirationsmaterialet med erfaringer fra første del af evalueringen, 2007.

Udgivelsesår: 2008
ISBN: 87-7546-384-9
Opdragsgiver: EVA
Anden information: Hæftet er udarbejdet af et konsortium bestående af AKF, NIRAS,Konsulenterne, UdviklingsForum og EVA.
Download