RAPPORT

Baggrundsrapport fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud

EVA har udarbejdet en forskningsoversigt med kvalitetsvurderet forskning om syv udvalgte temaer sat i forhold til børns læring og inklusion i dagtilbud. Temaerne er: organisering, ledelse, forældreinddragelse og -involvering, fysisk indretning, pædagogik,
dokumentation og rammebetingelser. 

Udgivelsesår: 2012
ISBN: 978-87-603-2944-9
Opdragsgiver: Task Force
Anden information: Oversigten er udarbejdet i samarbejde med Dansk Clearinghouse.
Download