MAGASIN

Bakspejlet 2011

Køn, forældresamarbejde, børneperspektiver, natur, sundhed, faglige netværk i dagplejen, ledelse og pædagogisk kvalitet, sprog og støttetimer og børn med diagnoser er temaerne i Bakspejlet 2011.

Udgivelsesår: 2011
Download