Redskab

Børnemosaikker - en app

App’en Børnemosaikker er udviklet til pædagogisk personale i daginstitutioner for børn.  Har du allerede kendskab til at arbejde med børns perspektiver og er vant med iPad-brug, hjælper app'en dig til at arbejde med børneperspektiver på en systematisk og etisk forsvarlig måde. App'en rummer bl.a. fokuserende arbejdsspørgsmål og hjælper ved at samle materiale og iagttagelser et sted.

Vi har udviklet en app til iPad til brug af pædagogisk personale i daginstitutioner.

Download app'en Børnemosaikker til iPad-brug fra App Store.

App’en guider dig til at reflektere over, involvere og lære af børnenes erfaringer ved at være nysgerrige over for det, som børn udtrykker, at de oplever som deres læringsmiljø i dagtilbuddet. Børnenes oplevelser vil altså fungere som feedback til dig på den pædagogiske praksis.

Herunder finder en illustration af strukturen i app'en:

App’en er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Den bygger på erfaringerne i projektet ”Pædagogisk arbejde med børneperspektiver”, hvor EVA sammen med fem daginstitutioner og den engelske børneperspektivforsker, Alison Clark, har undersøgt, om og hvordan forskningstilgangen, The Mosaic Approach, kan tilpasses en dansk dagtilbudskontekst.

Børnemosaikker er tilpasset en dansk sammenhæng. Der er bl.a. lagt vægt på etik og på muligheden for at involvere selv de helt små børn på 0-2 år.