Rapport

Børneperspektiver på deltagelsesmuligheder i leg

Hvad er børn optaget af, når de leger, og hvornår oplever børn at have de bedste muligheder for at deltage i leg med andre børn? Det har EVA undersøgt og præsenteret i denne rapport.

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-706-4 (pdf)
Opdragsgiver: EVA
Hent rapporten