ARTIKEL

Børns digitale dannelse sker i samspil med voksne

Digitale redskaber er en stor del af danske børns liv, men børnene kan ikke danne sig selv digitalt. Her spiller dagtilbud en vigtig rolle – i tæt samarbejde med forældrene

Udgivelsesår: 2017
Opdragsgiver: Styrelsen for It og Læring, Børne- og Socialministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen
Download