Hæfte

Børns oplevelser af leg i børnehaven

Dette hæfte samler de vigtigste pointer fra EVA's undersøgelse af, hvad børn er optagede af, når de leger, og hvornår børn oplever at have de bedste muligheder for at deltage i leg med andre børn.

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-707-1
Opdragsgiver: EVA
Hent hæfte