Tema

Børns overgange mellem dagtilbud og skole

Kontakt

Laura Detlefsen

Seniorkonsulent
+45 35 25 02 36

Når børn oplever en god overgang fra børnehave til sfo og skole, gavner det deres læring og trivsel i overgangsperioden og i skolestarten. Et tæt samarbejde mellem dagtilbud, SFO og skole kan være med til at sikre børn en tryg og sammenhængende overgang.  Siden her samler konkret inspiration og ny viden om at skabe gode overgange.

 

Noget af det vigtigste i overgangen mellem dagtilbud og skole er at skabe relationer til børnene. På den måde lærer man det enkelte barn at kende og kan bygge videre på barnets interesser og måder at lære på.

Andreas Hougaard, seniorkonsulent, EVA