RAPPORT

Børns perspektiver på sprogvurderinger i daginstitutioner

EVA har gennemført en større undersøgelse med "Fokus på sprog - daginstitutioners indsatser for treårige". I dette pilotprojekt afprøver EVA metoder til at inddrage børnenes perspektiver. Vi går tæt på sprogvurderinger af treårige ved at analysere tyve videoobservationer af vurderingssituationer.

Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-7958-586-7
Opdragsgiver: EVA
Download