Rapport

Børns start i vuggestue og dagpleje

Rapporten giver viden om, hvordan dagtilbud arbejder med overgangen fra hjem til dagtilbud for de yngste børn. Den bygger på interviews med vuggestuer, dagplejere, forældre, sundhedsplejersker og pædagogiske konsulenter. 

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-511-4
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse