Vidensopsamling

Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene – en vidensopsamling

Kontakt

Signe Bohm

Områdechef
+45 2949 4895

Notatet afdækker, hvad der ifølge faglitteratur og forskning på området kendetegner fritids- og klubtilbud af god kvalitet med fokus på, hvad der skal til for, at tilbuddene kan skabe trivsel og udvikling hos børn og unge.

Udgivelsesår
2017
Opdragsgiver
Undervisningsministeriet
Download