notat

Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse

Projektleder

Line Merling-Petersen

Konsulent
+45 3525 5611

Hvilket fokus har dagtilbudscheferne i landets kommuner på faglig ledelse? Faglig ledelse dækker over de ledelsesopgaver, som dykker ned i kerneopgaven, den pædagogiske praksis, og fokuserer på at udvikle kvaliteten den til gavn for alle børn. Notatet er en kortlægning blandt dagtilbudschefer.

Udgivelsesår
2018
ISBN
(www) 978-87-7182-157-4
Opdragsgiver
EVA
Download