Dialogkort

Dialogkort til hjernen og kroppen

09/04 2019

EVA’s dialogkort giver jer forslag til spørgsmål, I kan bruge som udgangspunkt for faglig refleksion og dialog. På personale-, leder- eller forældremødet eller i det hele taget dér, hvor der er brug for at spørge og tale sammen på en anden måde, end I plejer.

Børn udvikler sig og lærer i et samspil mellem krop, hjerne og omgivelser.

• Hvordan styrker I børnenes brug af gestik og mimik – fagter og brug af bevægelser med arme, ben, krop og ansigt – i jeres pædagogiske arbejde?

• Hvordan understøtter jeres eget kropssprog det, I gerne vil med børnene?

• Hvordan understøtter jeres rum og de regler, I har for at bruge dem, børnenes mulighed for at bevæge sig og lære med kroppen?

 

Det er i pausen, at hjernen danner nye celler, og børn bearbejder ny læring

• Hvordan ser I på pauser hos jer?

• Hvornår er der plads til stilhed?

• Hvor kan man gå hen og finde stilhed, når man har brug for det?

 

Musik, sang og dans stimulerer blandt andet børns matematiske og sproglige færdigheder

• Hvordan indgår musik og dans i jeres pædagogiske arbejde?

• Hvordan får børnene selv mulighed for at lave musik og lytte til musik?

• Hvordan indgår jeres kroppe i jeres pædagogiske arbejde med musik og dans?