Dialogkort

Dialogkort om forældresamarbejde

Få inspiration til, hvordan I som pædagogisk personale kan arbejde med forældresamarbejde i dagtilbud. Dialogkortene giver nogle spørgsmål, I kan bruge til faglig refleksion og fokuserer på opbygningen af tillidsfulde relationer, tydelige rammer og differentieret forældresamarbejde.

Udgivelsesår: 2019
Opdragsgiver: Børne- og Socialministeriet
Hent udgivelse