Redskab

Dialogredskab til god dokumentationspraksis

Dialogredskabet hjælper jer med at stille og besvare vigtige spørgsmål om dokumentationspraksis i dagtilbud.

Redskabet er oplagt at bruge til dialog på tværs af dagtilbuddene og den kommunale forvaltning, så processen med at udvikle dokumentationspraksis bliver samskabende og meningsfuld.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-211-3
Opdragsgiver: Børne- og Socialministeriet
Hent udgivelse