EVA TEMA

Digitale dagtilbud

Digitale redskaber kan være en stor pædagogisk ressource og understøtte børns dannelse og skaberkraft. Få inspiration fra forskningen til, hvordan vi kan bruge teknologien mere aktivt i dagtilbuddets læringsmiljø.

Børn dannes i mødet med verden og i mødet med sig selv. Og i dag er teknologien en del af deres møde og kommunikation med verden. Teknologi er en forlænget blyant og tegneblok.

Mari-Ann Letnes, lektor og ph.d., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet