ARRANGEMENTer

DLO-medlemmer: saloner om kvalitet i dagtilbud

Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) udbyder sammen med EVA tre saloner, hvor EVA omsætter forskning om kvalitet i dagtilbud til brugbar viden i daginstitutionernes hverdag. Salonerne er særligt arrangeret for ledere, personale og bestyrelsesmedlemmer, der er medlem af DLO. De fokuserer på tre temaer, nemlig kvalitet i dagtilbud, ledelse af dagtilbud og børneperspektiver.  

De tre saloner har fokus på tre temaer, særligt udvalgt til DLOs medlemmer:

 • Kvalitet i dagtilbud
 • Ledelse af dagtilbud - udvikling af det pædagogiske læringsmiljø
 • Børneperspektiver - med nye overraskende indsigter

Kvalitet i dagtilbud

I denne salon tager vi fat i nogle af de vigtigste faktorer for god kvalitet i dagtilbud. De er bl.a. betydningen af interaktioner mellem børn og voksne, børns leg - og pædagogernes rolle i børnenes leg, høj kvalitet i rutineprægede situationer og aktiviteter, de vigtige samspil og relationer i det pædagogiske arbejde og samarbejdet med forældre.

Undervisere: områdechef Signe Bohm og chefkonsulent Britta Carl, EVA.

Ledelse af dagtilbud - udvikling af det pædagogiske læringsmiljø

Vi sætter fokus på udviklingen af det pædagogiske læringsmiljø, og hvad det kalder på af ledelse. Vi tager afsæt i den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan. Vi sætter fokus på lederes ansvar i forhold til at udarbejde den pædagogiske læreplan, udvikle en evalueringskultur og sikre samspillet med forældrebestyrelsen.

Undervisere: seniorkonsulent Dorthe Agerlund Sloth og chefkonsulent Britta Carl, EVA.

Børneperspektiver - med nye overraskende indsigter

Hvordan kan man arbejde systematisk med børneperspektiver? Vi præsenter bl.a. app'en ”Børnemosaikker”, der er et redskab udviklet til det pædagogiske personales arbejde med børneperspektiver.

Undervisere: seniorkonsulent Laura Detlefsen og chefkonsulent Britta Carl, EVA.

Pris

3.500 kr. for tre saloner samme sted.

Tilmelding

Tilmelding skal ske her på siden.

Tid og sted

Salonerne holdes i henholdsvis København, Odense og Esbjerg. Alle salonerne afholdes fra kl. 9.30-13.00.

København: EVA, Østbanegade 55, 2100 København Ø

 • 4. marts 2019: Kvalitet i dagtilbud - BEMÆRK! Salonen afholdes ikke 4. marts. Vi planlægger en ny dato for denne salon.
 • 9. maj 2019: Børneperspektiver – med nye overraskende indsigter
 • 3. juni 2019: Ledelse af dagtilbud – udvikling af det pædagogiske læringsmiljø

Odense: Fangel Forsamlingshus, Fangel Bygade 1, 5260 Odense S.

 • 19. marts 2019: Kvalitet i dagtilbud -- BEMÆRK! Denne salon er aflyst.
 • 16. maj 2019: Børneperspektiver – med nye overraskende indsigter
 • 12. juni 2019: Ledelse af dagtilbud – udvikling af det pædagogiske læringsmiljø

Esbjerg: Pinsekirken, Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg

 • 4. april 2019: Kvalitet i dagtilbud
 • 27. maj 2019: Børneperspektiver – med nye overraskende indsigter
 • 19. juni 2019: Ledelse af dagtilbud – udvikling af det pædagogiske læringsmiljø