ARTIKEL

Eksperimentalinstitutionen skaber et inkluderende fællesskab

03/03 2017

Eksperimentalinstitutionen er kåret som årets dagtilbud. Institutionen vinker farvel til ”forkertliggørelse” af mennesker og skaber et trygt og udviklende læringsmiljø for alle børn.

Spørgsmålet kommer fra en dreng i Eksperimentalinstitutionen på Amager. Drengen har gået i institutionen i et par måneder, hvor hans primærpædagog og institutionens øvrige voksne har arbejdet med at skabe en tillidsfuld relation til drengen.

Gennembruddet kommer en dag, hvor drengen i vrede har vendt de andre børn og voksne ryggen og fundet et hjørne af legepladsen. Pædagogen følger efter for at støtte ham. Pludselig opdager drengen, at pædagogen ikke vil skælde ham ud, sådan som han ellers er vant til i hjemmet og i sin tidligere institution. I stedet for at holde sig for ørerne og lukke af, som han plejer at gøre, ser drengen på pædagogen: ”Sig mig, vil du hjælpe mig?”

Jane Weltz er leder af Eksperimentalinstitutionen på Amager og fortæller historien om drengen for at illustrere, hvor vigtigt det er, at institutionen arbejder med tilknytning og relationsdannelse. Halvdelen af institutionens børn har som drengen psykosociale vanskeligheder.

”De sårbare børn bliver banket længere ned, når de får at vide, at ’det må du ikke’. Hos os siger den voksne: ’Hov, der fik jeg ikke passet ordentligt på dig’ og ikke ’nej, du må ikke…’,” siger Jane Weltz og fortæller, at Eksperimentalinstitutionen har arbejdet med fuld inklusion siden cirka 1980. Alle børn er i dag fuldt inkluderet på stuerne.

Vigtigt at sætte ord på

Den integrerede vuggestue og børnehave Eksperimentalinstitutionen er specialiseret i inklusion af børn med psykosociale vanskeligheder og fungerer som kompetencecenter for inklusion. Halvdelen af institutionens børn kommer gennem den almindelige pladsanvisning og er fra institutionens nærområde. Den anden halvdel er centralt visiterede børn med behov for særlig omsorg. ”Vi har børn, der aldrig holder ferie. Og nogle børn anbefaler vi ikke at holde ferie,” siger Jane Weltz.

Nogle børn har meget voldsomme oplevelser i hjemmet, og pædagogerne gør meget ud af at tale med børnene om dette, sådan at oplevelserne bevidnes, og børnene styrkes i deres oplevelse af det, der sker. Italesættelsen gør barnets oplevelser valide.
De voksne hjælper børnene med at italesætte og håndtere indre og ydre konflikter, og der tales åbent om børnenes udvikling, når de for eksempel har lært noget nyt.

Tætte relationer

Institutionen, der ligger tæt ved Amager Strand, er indrettet med store lyse lokaler og en stor legeplads. Der er god plads, en fin ro og en hyggelig stemning i huset. Institutionen arbejder med at skabe en tryg og lærerig base for alle børn. Alle børnene har en primær- og sekundærpædagog, hvilket blandt andet betyder, at primærpædagogen kender det enkelte barn og dets behov godt og kan tilrettelægge aktiviteter, der stimulerer barnet på lige det niveau, barnet har brug for. For barnet fungerer primærpædagogen som den tætteste relation i institutionen.

Det pædagogiske arbejde og de planlagte aktiviteter tager udgangspunkt i børnegruppens forskellige livsvilkår og opvækstbetingelser – og barnets egne ressourcer. Pædagogerne arbejder med at løfte alle børn med udgangspunkt i blandt andet teorien Theraplay og neuroaffektiv udviklingspsykologi. 

Eksperimentalinstitutionen arbejder meget med at give børnene mestringsstrategier, de kan ty til, når de skal håndtere svære situationer. Det kan for eksempel være at tage fat i en voksen, man har tillid til, hvis man får problemer.
”Vi kan ikke redde hele verden og være der med børnene resten af livet. Men vi kan give børnene mestringsstrategier, der kan hjælpe dem resten af livet,” siger Jane Weltz.

Forældrepartnerskab og åbenhed

Forældrene inddrages meget aktivt i huset. Pædagogerne gør meget ud af at møde forældrene på en respektfuld og imødekommende facon, og forældrene betragtes som eksperter, når det handler om deres egne børn.

”Vi lægger stort vægt på forældrepartnerskab. Det er et bedre ord end forældresamarbejde. Vi mener, at forældre er eksperter på deres egne børn. Og vi kan ikke løse noget uden forældrene,” siger Jane Weltz og understreger, at det er vigtigt at være autentisk over for forældre. Flere af forældrene har oplevelser med at blive ”forkertliggjort”, og den følelse vil Eksperimentalinstitutionen vinke farvel til.
”Hverken børn eller voksne skal føle sig forkerte i huset. De skal mødes med en åben tilgang. Alle skal mærke, at de er vigtige for fællesskabet,” understreger institutionslederen.

Signe Westergaard-Jensen, der har en datter i børnehaven, er medlem af bestyrelsen og har indstillet Eksperimentalinstitutionen på vegne af bestyrelsen, fortæller, at det netop er denne åbenhed og fællesskabsfølelse, der gør Eksperimentalinstitutionen særlig: ”Der er en stor åbenhed over for, at folk er meget forskellige, og at det er godt med forskellighed. Jeg synes også, det er sundt for mit barn at møde forskellighed.”

Som forælder mærker hun tydeligt, at institutionen styrker børnenes sociale relationer på kryds og tværs, og at børnene vokser sammen. Et eksempel er den ugentlige tur til svømmehallen. Institutionen tager forskellige børn med fra uge til uge. ”Min datter kan godt svømme, men det kunne de andre i gruppen ikke. Så min datter var det gode eksempel, der fik lov til at hjælpe de andre. Hun løftede sig og var så stolt,” siger hun.

At mærke, man har betydning

Signe Westergaard-Jensen mærker, at institutionen har den kerneværdi, at alle børns initiativer er betydningsfulde. Hun oplever, at pædagogerne er dygtige til at opfange hvert enkelt barns interesser og følge dem. ”En dreng viste for eksempel interesse for dinosaurer, og pædagogerne på stuen greb bolden og arrangerede tur på biblioteket og til Zoologisk Museum. De malede og tegnede dinosaurer,” siger Signe Westergaard-Jensen.

I indstillingen er Signe Westergaard-Jensen på vegne af institutionens bestyrelse ikke i tvivl:

”Eksperimentalinstitutionen viser, at inklusion fungerer. Til glæde for ALLE børn og deres familier i institutionen... Med deres kæmpe engagement og med blik for den store, langsigtede forskel, personalet gør for børn fra både helt normale og fra endog meget svære kår, fortjener de den anerkendelse at få prisen som Danmarks bedste dagtilbud.”

FAKTA OM INSTITUTIONEN

Eksperimentalinstitutionen er en selvejende institution. Navnet stammer tilbage fra 1970’erne, hvor institutionen fik tildelt flere ressourcer til at eksperimentere med at blande lokale børn og børn med særlige behov.
I dag er det en integrereret vuggestue og børnehave, og institutionen fungerer også som et kompetencecenter for inklusion.
Institutionen har 50 procent visiterede børn, der alle har psykosociale udfordringer og de fleste en vis grad af tilknytningsforstyrrelser. De resterende 50 procent er lokale børn, der optages på almindelige vilkår via pladsanvisningen. På grund af institutionens opgaver er budgettet forhøjet med 50 procent i selve rammebevillingen.
Eksperimentalinstitutionen har høj succesrate med indsatsen for de udsatte børn. Langt de fleste børn sendes videre til almindelige skoler.
Antal børn:
To vuggestuegrupper a 10 børn (20 børn i alt).
Tre børnehavegrupper a 14 børn (42 børn i alt).

Indstilling til Årets Dagtilbud 2016

Indstillet af en forælder, der også er medlem af bestyrelsen. Indstillet på vegne af bestyrelsen.

Eksempel fra indstillingen
”Et konkret eksempel på, hvordan personalet arbejder med børns relationer, er Runden. 
Hver dag efter eftermiddagsmaden bestemmer personalet, hvad hvert barn skal lave og med hvem. Det giver en unik mulighed for at sammensætte børn i små grupper, hvilket støtter dem i deres relationer. I sammensætningen tages der også højde for, hvilke børn der har behov for at have en aktivitet sammen med en voksen. Hver dag ser personalet på det enkelte barns behov og sammensætter grupper og aktiviteter efter det. 

Min femårige datter fik for eksempel for nylig som rundeopgave at læse højt for to mindre piger inde i den rolige dukkekrog. Hun fik hjælp til at vælge en bog, hun kunne udenad, og hun blev hjulpet med at finde et tæppe frem, som de tre piger kunne putte sammen under. Og hun blev opmuntret af sin primærpædagog til, at hun da sagtens kunne det!”