Forarbejde

Erfaringer med at undersøge kvalitet nationalt

EVA har lavet en række forarbejder til ny kvalitetsundersøgelse i dagtilbud. Dette er et beskrivende notat, der giver overblik over relevante danske og norske erfaringer med at gennemføre nationale kvalitetsundersøgelser.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-609-8
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse