EVA TEMA#22

EVA TEMA om børn i udsatte positioner

Kontakt

Dina Celia Madsen

Områdechef
+45 30 29 06 84

Noget af det vigtigste for børn i dagtilbud er at være en del af børnefællesskabet, viser forskning i børns trivsel. Men for nogle børn er det sværere end for andre, og de kommer oftere i en udsat position i børnefællesskabet og i det pædagogiske læringsmiljø.

Dette nummer af EVA TEMA sætter fokus på læringsmiljøets betydning for, at alle børn kan deltage i fællesskaberne i dagtilbuddet.