EVA TEMA #26

EVA TEMA: Tværprofessionelt samarbejde

Kontakt

Laura Detlefsen

Seniorkonsulent
+45 35 25 02 36

I dette nummer af EVA TEMA stiller vi skarpt på det tværprofessionelle samarbejde om børn i udsatte positioner. Fordi vi er nødt til sammen at blive klogere på, hvordan vi får det til at fungere bedst muligt. Den forskning, der findes på området, peger på en række udfordringer, som vi må forsøge at finde løsninger på.