Læreplansfokus

Evaluerende pædagogisk praksis

Kontakt

Line Buer Bjerre

Seniorkonsulent
+45 35 25 56 23

Gennem evaluering og dokumentation skabes ny viden, der bidrager til at udvikle kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø og til at skabe de bedste betingelser for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. EVA sætter spot på, hvad forskningen siger om evaluerende pædagogisk praksis, og få inspiration til arbejdet med evaluering af jeres pædagogiske praksis.