Kort om

Evaluerende pædagogisk praksis

I denne Kort om evaluerende pædagogisk praksis kan I som pædagogiske ledere og personale i dagtilbud få indblik i, hvordan man arbejder med en systematisk evaluerende praksis i det pædagogiske læringsmiljø.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-170-3
Opdragsgiver: Børne- og Socialministeriet
Download