Dialogkort

Evaluerende pædagogisk praksis

Få dialogkort der guider jer gennem en evaluering af jeres pædagogiske praksis.

Udgivelsesår: 2018
Opdragsgiver: Børne- og Socialministeriet
Download