Notat

Evaluering af kombinationstilbud

Formålet med evalueringen er at afdække kommunernes erfaring med kombinationstilbud, herunder hvordan ordningen er udformet lokalt, samt omfanget af brugen af kombinationstilbud. Evalueringen kan danne baggrund for politisk drøftelse af, om der er behov for en eventuel justering af ordningen.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: 978-87-7182-473-5
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse