RAPPORT

Evaluering af loven om pædagogiske læreplaner - slutrapport

EVA har afdækket omfang, anvendelse og virkning af de pædagogiske læreplaner. Dvs. at evalueringen omfatter både processen i forbindelse med implementeringen af loven i 2004 og de resultater, man kan se godt tre år efter, at loven trådte i kraft.

Udgivelsesår: 2008
Opdragsgiver: Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender
Anden information: Rapporten er bestilt af Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender og udgivet 13. marts 2008 af Velfærdsministeriet.
Download