Projekt

Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan

Projektleder

Alva Albæk Nielsen

Seniorkonsulent
+45 26 74 75 50

EVA evaluerer i 2018-2021 den styrkede pædagogiske læreplan, som trådte i kraft 1. juli 2018, for Børne- og Socialministeriet. Vi følger udviklingen i kommunernes og dagtilbuddenes arbejde med at realisere den styrkede pædagogiske læreplan, bl.a. med fokus på hvordan kommunerne og dagtilbuddene arbejder med fokusområderne i den pædagogiske læreplan, og hvordan praksis udvikler sig, når det gælder de opmærksomhedspunkter, som tidligere evalueringer har peget på.