Rapport

Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan. Slutrapport

I rapporten finder du resultaterne af en evaluering af,  hvordan og i hvilket omfang dagtilbuddene arbejder med udvalgte fokusområder i den styrkede pædagogiske læreplan, samt hvordan kommunerne og dagtilbuddene arbejder med at implementere og realisere fokusområderne i læreplanen. 

Udgivelsesår: 2022
ISBN: (www) 978-87-7182-588-6
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse