RAPPORT

Evalueringer af pædagogiske læreplaner i kommunalt perspektiv

Alle dagtilbud skal ifølge dagtilbudsloven én gang om året evaluere deres pædagogiske læreplaner. EVA har undersøgt, hvordan evalueringer af pædagogiske læreplaner kan kvalificere beslutninger på kommunalt niveau og derved påvirke kvaliteten i dagtilbud.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: 978-87-7958-547-8
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel