TEMA

Evalueringskultur i dagtilbud

Kontakt

Line Buer Bjerre

Seniorkonsulent
+45 35 25 56 23

Få viden om og inspiration til, hvordan du som pædagogisk leder og medarbejder kan arbejde med en evaluerende pædagogisk praksis i dagtilbud.

Se EVA TEMA om evalueringskultur
Redskaber og guides til at arbejde med evaluering og dokumentation
Evalueringskultur og den styrkede pædagogiske læreplan
Anden viden og inspiration