Netværk

Få netværk og forskning om dagtilbud med dig hjem

09/01 2023

EVA’s kvalitetssaloner om dagtilbud er kommet godt i gang, men det er stadig muligt at komme med i næste runde, hvor relationskompetence er i centrum.

Et nyt netværk, tankevækkende drøftelser og den nyeste dagtilbudsforskning på video og lige til at tage med hjem til personalemødet. Det er nogle af de gevinster, som deltagerne på efterårets kvalitetssaloner om dagtilbud har taget med sig hjem. Og til næste år er der endnu en mulighed.

Kvalitetssaloner er et fagligt netværk for dagtilbudsledere og pædagogiske konsulenter, som EVA afholder i samarbejde med Praksiskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), og efterårets erfaringer har været gode, fortæller Hanna Sommersel chefkonsulent hos EVA.

Det gået rigtig godt på de første saloner om stærke børnefællesskaber og børn i udsatte positioner, og vi oplever især, at deltagerne er meget glade for det nye tilbud Forsker-tv, hvor Dorte Kousholt har givet deltagerne den nyeste forskningsbaserede viden på området. Det er lige til at gå til, og rigtig mange har været glade for, at de kan tage med hjem og vise det til deres kollegaer. Det giver et godt udgangspunkt for drøftelser i den enkelte kommune,” siger Hanna Sommersel.

Relationskompetence på menuen

Forsker-tv gentages på kvalitetssalonerne i januar, februar og marts, hvor emnet er relationskompetence og samspil af høj kvalitet. Her bliver der vist videoer med forsker Louise Klinge, som er særligt optaget til kvalitetssalonerne, og som alle deltagere får med sig hjem.

På kvalitetssalonerne giver EVA den nyeste og opdaterede viden, mens praksiskonsulenterne fra STUK især bidrager med erfaring fra praksis, der sætter billeder på, hvordan man konkret kan omsætte den viden, der tales om, til handling i dagtilbuddene.

Kom med på kvalitetssaloner

Der ledige pladser på de næste kvalitetssaloner med følgende emner:

Faglig ledelse, kvalitet og evalueringskultur

  • Fredericia (18. april) og Aalborg (19. april).

Leg og børneperspektiver

  • Holbæk (16. maj), Fredericia (7. juni) og Aalborg (8. juni).

Du kan tilmelde dig her

På de kommende saloner er det som sagt relationskompetence, der kommer i centrum.

"Her kommer vi især til at tale om, hvordan man som voksen møder det enkelte barn, men også hvordan man møder hele børnefællesskabet på en relationskompetent måde. Vi kommer til at give deltagerne viden om, hvordan arbejder man fagligt med det i dagtilbud både som konsulent i forvaltningen og som dagtilbudsleder,” siger Hanna Sommersel.

På salonerne bliver der også gjort meget ud af, at deltagerne kan dele erfaringer med hinanden.

Netværksdelen er rigtig vigtig. Man får mulighed for at dele erfaringer fra hinandens hverdag – både i planlagte gruppedrøftelser og i kaffepausen. Det er både en kilde til refleksion over situationen i ens egen kommune og giver gode kontakter i andre kommuner, som man kan kontakte igen”.

Hvis du ikke kom med på første kvalitetssaloner, men gerne vil vide mere om børn i udsatte positioner og stærke børnefællesskaber, kan du læse EVA’s undersøgelse om børn i udsatte positioner og EVA TEMA om tværfagligt samarbejde omkring børn i udsatte positioner.