FAQ

Hvad får vi ud af undersøgelsen?

27/02 2019

Hvad bliver resultatet af undersøgelsen? På denne side kan du læse om, hvad der kommer ud af undersøgelsen nu og i fremtiden.

Kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø

På baggrund af undersøgelsen udgiver vi primo 2020 en rapport, der giver svar på, hvordan det står til med kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i kommunale dagtilbud for 3-5-årige i Danmark. Rapporten vil samtidig vise, hvilke dele af det pædagogiske læringsmiljø, der fungerer godt, hvilke der fungerer mindre godt og om der er forskelle på kvalitet mellem dagtilbuddene og inden for hvert dagtilbud. Endelig vil rapporten give svar på, om der er sammenhæng mellem læringsmiljøkvaliteten og strukturelle forhold som normering i dagtilbuddene.

På sigt skal resultaterne danne udgangspunkt for en undersøgelse af, om der er sammenhæng mellem, hvordan de børn, der deltager i undersøgelsen, klarer sig i skolen, og hvad der kendetegner det dagtilbud, de har gået i.

Erfaringer med ECERS-3

Rapporten skal ligeledes gøre os klogere på, hvordan vi i en dansk kontekst i fremtiden kan måle og udvikle kvalitet i kommunale dagtilbud. Med vores erfaringer med Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition (ECERS-3) som redskab i forbindelse med observationerne i de 90 kommunale dagtilbud ønsker vi at lægge op til og kvalificere en dialog om, hvordan kvalitet i danske dagtilbud bedst kan undersøges og udvikles.

Da ECERS-3 samtidig har fokus på en lang række af de elementer, der er indeholdt i den styrkede pædagogiske læreplan, bliver det ligeledes muligt at afdække, hvordan kerneelementer i den styrkede pædagogiske læreplan kommer til udtryk i kommunale dagtilbud. En afdækning som vil være relevant i forhold til at udvikle den pædagogiske praksis, styrke professionsuddannelserne, understøtte faglig og strategisk dagtilbudsledelse og til at prioritere og styre kommunalt og nationalt.