FAQ

Hvad får vi ud af undersøgelsen?

27/02 2019

Hvad bliver resultatet af undersøgelsen? På denne side kan du læse om, hvad der kommer ud af undersøgelsen nu og i fremtiden.

Kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø

Den 27. januar 2020 udgiver vi en rapport samt et hæfte, der giver svar på, hvordan det står til med kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i kommunale dagtilbud for 3-5-årige i Danmark. Lidt senere på året udgiver vi yderligere en rapport, som giver svar på, hvorvidt der er sammenhæng mellem læringsmiljøkvaliteten og strukturelle forhold i dagtilbuddene.

På sigt skal resultaterne danne udgangspunkt for en undersøgelse af, om der er sammenhæng mellem, hvordan de børn, der deltager i undersøgelsen, klarer sig i skolen, og hvad der kendetegner det dagtilbud, de har gået i.

Erfaringer med ECERS-3

Rapporten skal ligeledes gøre os klogere på, hvordan vi i en dansk kontekst i fremtiden kan måle og udvikle kvalitet i kommunale dagtilbud. Med vores erfaringer med Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition (ECERS-3) som redskab i forbindelse med observationerne i de 88 kommunale dagtilbud ønsker vi at lægge op til og kvalificere en dialog om, hvordan kvalitet i danske dagtilbud bedst kan undersøges og udvikles.

Da ECERS-3 har fokus på en lang række af de elementer, der er indeholdt i den styrkede pædagogiske læreplan, bliver det muligt at afdække, hvordan kerneelementer i den styrkede pædagogiske læreplan kommer til udtryk i kommunale børnehaver. En afdækning som vil være relevant i forhold til at udvikle den pædagogiske praksis, styrke professionsuddannelserne, understøtte faglig og strategisk dagtilbudsledelse og til at prioritere og styre kommunalt og nationalt.