RAPPORT

Fælles indsats for sproget

Opmærksomheden på børn med sprogvanskeligheder blev skærpet med loven om sprogvurderinger i 2007 og revidering af loven i 2010. EVA har undersøgt de særlige sprogindsatser, der iværksættes for treårige børn i daginstitutioner.

Udgivelsesår: 2011
ISBN: 978-87-7958-631-4
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel