TEMA

Fælles pædagogisk grundlag

Kontakt

Line Buer Bjerre

Seniorkonsulent
+45 35 25 56 23

Det pædagogiske grundlag bygger på den danske dagtilbudstradition. Grundlaget består af en række fælles og centrale elementer, der skal kendetegne arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark. Her har vi samlet viden og inspiration, der kan være relevant i jeres arbejde med det fælles pædagogiske grundlag.