Rapport

Faglig kompetenceudvikling. Første afrapportering fra Viden om Praksis – OECD's dagtilbudsundersøgelse 2018

Rapporten giver et indblik i, hvilken form for kompetenceudvikling pædagogisk personale i dagtilbud typisk efterspørger - og hvilken de får. Den ser også på, hvilke medarbejdergrupper det er hensigtsmæssigt at være opmærksom på, når kompetenceudvikling planlægges. Undersøgelsen er gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet og bygger på data fra den danske del af OECD-undersøgelsen Starting Strong Teaching and Learning International Survey. 

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-447-6
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse