INSPIRATIONSKATALOG

Fleksibilitet og faglig sparring i dagplejen

Det kan være vanskeligt for kommunerne at rekruttere og fastholde dagplejere. EVA har undersøgt, hvordan syv kommuner har øget den faglige sparring og fleksibilitet i dagplejen som led i at forbedre vilkårene for dagplejere. Kataloget henvender sig til ansatte i kommunale forvaltninger, som beskæftiger sig med dagplejen.

Udgivelsesår: 2011
ISBN: 978-87-7958-610-9
Opdragsgiver: Socialministeriet
Download