PJECE

Forældresamarbejde om børns læring

Få inspiration til, hvilken vejledning du som pædagog eller leder i vuggestue og børnehave kan give forældre for at styrke deres børns læring i hjemmet. Pjecen henvender sig til pædagoger, ledere og andre, som arbejder på at styrke samarbejdet med forældre om børns læring.

Udgivelsesår: 2016
Opdragsgiver: Formandsskabet for Rådet for Børns Læring
Download