FORSKNINGSKORTLÆGNING

Forskningskortlægning 2008

Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2008 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen).

Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-7684-321-2
Opdragsgiver: EVA
Anden information: Forskningskortlægningen er finansielt støttet af Danmarks Evalueringsinstitut, Skolverket i Sverige og Utdanningsdirektoratet i Norge.
Download