FORSKNINGSKORTLÆGNING

Forskningskortlægning 2015

EVA har fået foretaget en forskningskortlægning, kvalitetsvurdering og analyse af udviklingen i skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2015.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: 978-87-7684-676-3
Opdragsgiver: EVA
Anden information: Forskningskortlægningen er finansielt støttet af Danmarks Evalueringsinstitut, Skolverket i Sverige og Utdanningsdirektoratet i Norge.
Download