FORSKNINGSKORTLÆGNING

Forskningskortlægning 2015

Projektleder

Persille Schwartz

Chefkonsulent
+45 3525 4649

EVA har fået foretaget en forskningskortlægning, kvalitetsvurdering og analyse af udviklingen i skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2015.

Udgivelsesår
2017
ISBN
978-87-7684-676-3
Opdragsgiver
EVA
Forskningskortlægningen er finansielt støttet af Danmarks Evalueringsinstitut, Skolverket i Sverige og Utdanningsdirektoratet i Norge.
Download