forskningskortlægning

Forskningskortlægning 2016

Rapporten kortlægger og analyserer tendenserne i forskning på dagtilbudsområdet udgivet i 2016.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7684-610-7
Opdragsgiver: EVA
Anden information: Forskningskortlægningen er finansielt støttet af Danmarks Evalueringsinstitut, Skolverket i Sverige og Utdanningsdirektoratet i Norge.
Download