forskningskortlægning

Forskningskortlægning 2016

Projektleder

Hanna Bjørnøy Sommersel

Seniorkonsulent
+45 3525 4686

Rapporten kortlægger og analyserer tendenserne i forskning på dagtilbudsområdet udgivet i 2016.

Udgivelsesår
2018
ISBN
978-87-7684-610-7
Opdragsgiver
EVA
Forskningskortlægningen er finansielt støttet af Danmarks Evalueringsinstitut, Skolverket i Sverige og Utdanningsdirektoratet i Norge.
Download