forskningskortlægning

Forskningskortlægning 2016

Rapporten kortlægger og analyserer tendenserne i forskning på dagtilbudsområdet udgivet i 2016.

Udgivelsesår:2018
ISBN:978-87-7684-610-7
Opdragsgiver:EVA
Additional Information:Forskningskortlægningen er finansielt støttet af Danmarks Evalueringsinstitut, Skolverket i Sverige og Utdanningsdirektoratet i Norge.
Download