Forskningskortlægning

Forskningskortlægning 2018-2019

Denne rapport omhandler årene 2018 og 2019 og sætter resultater fra disse år i relation til tidligere forskningskortlægning, som er lavet for forskningsdatabasen NB-ECEC. Dermed er det muligt at vurdere udviklingstendenser fra 2006 til 2019 på flere vigtige områder.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-82-8439-037-6
Anden information: Forskningskortlægningen er gennemført af Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og FILIORUM. Begge centre er placeret pa Universitetet i Stavanger. Forskningskortlægningen er finansielt støttet af Danmarks Evalueringsinstitut og Utdanningsdirektoratet i Norge.
Hent udgivelse