Notat

Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Implement Consulting Group har i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) evalueret 14 kommuners arbejde med at udvikle, beskrive og implementere målrettede sociale indsatser i dagtilbud. I denne rapport præsenteres resultaterne af evalueringen. 

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-974361-1-0
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent rapporten