REDSKAB

Fortællinger og evalueringsfællesskaber

Redskabet her rummer tre dele i et materiale, der understøtter og inspirerer til udviklingsorienterede dialoger i daginstitutioner og kommuner om kvalitet med afsæt i fortællinger om børns sproglige læring. Materialet retter sig til både pædagoger, ledere, forvaltning, politikere og forældre, og det kan bruges i sammenhæng med mange forskellige aspekter af børns læring. Filen er en zip-fil.

Udgivelsesår: 2011
Opdragsgiver: EVA
Download